บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศชื่อผู้รับสิทธิ 14.5 ล้านคน เริ่ม 1 มี.ค.นี้

คลังพร้อมประกาศชื่อผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน 1 มีนาคมนี้ คาดเริ่มใช้จับจ่ายเมษายน ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีชื่อ อุทธรณ์ได้ภายใน 60 วันหลังประกาศชื่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มติชน รายงานวานนี้ (23 ก.พ.) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกะทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ปี 2565 ว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรคนจน รอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน ในวันที่ 1 มีนาคมนี้

นายสันติกล่าวว่า หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องทำการยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน จึงจะเริ่มใช้สิทธิได้ประมาณเดือนเมษายน 2566 ส่วนผู้ที่ไม่มีชื่อหรือไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 60 วัน หลังจากการประกาศรายชื่อ และคาดว่าผลการอุทธรณ์จะทราบได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวงการคลังจะให้สิทธิย้อนหลัง

“การยื่นอุทธรณ์ให้เป็นหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย เนื่องจากธนาคารไม่ได้ให้รายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากกลัวจะผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ดังนั้น จึงให้ธนาคารกรุงไทย ทำหน้าที่ในการรับอุทธรณ์และชี้แจงเหตุผลกับผู้สมัครบัตรคนจนที่ไม่ผ่านสิทธิ” นายสันติกล่าว

นายสันติกล่าวว่า ในที่ประชุมได้รายงานว่า มีผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรคนจนทั้งสิ้นกว่า 22 ล้านคน พบว่า กรอกข้อมูลไม่ครบ 1.2 ล้านคน ส่วนที่กรมการปกครองตรวจแล้วไม่ผ่านอีกกว่า 1 ล้านคน ทำให้รอบแรกมีผู้ที่ผ่านโครงการ 19 ล้านคน และส่งไปตรวจสอบเรื่องทรัพย์สิน กับอีก 6 หน่วยงานแล้ว พบว่ามีผู้ไม่ผ่านสิทธิอีก 5 ล้านคน ทำให้ขณะนี้มีผู้ที่ผ่านและได้รับสิทธิทั้งหมด 14.5 ล้านคน