บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 คนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ไหม

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ไหม

คนที่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2558 และเป็นผู้ถือบัตรคนจนในปัจจุบันอยู่แล้ว จะต้องลงทะเบียนใหม่ในปี 2565 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงต้องทบทวนคุณสมบัติใหม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไร

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและการพิจารณาคุณสมบัติ มีดังนี้

1. เปิดลงทะเบียนบัตรคนจน ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 (ประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน)

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน

ทั้งนี้จะพิจารณาจากเงื่อนไข 8 ข้อแรกก่อน เช่น พิจารณารายได้ต่อคน ต่อครอบครัว, ทรัพย์สินทางการเงินต่อคน ต่อครอบครัว, วงเงินกู้, บัตรเครดิต, การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ คือ บ้าน คอนโด ที่ดิน ที่นา
กรณีผ่านการคัดกรองเกณฑ์ในรอบแรกทั้ง 8 ข้อแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองขั้นที่ 2 คือ การตรวจประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ โดยคนที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพ จะพิจารณาเรื่องการนำเงินกลับเข้าประเทศด้วย ซึ่งหากเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ
นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบบัญชีที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ จากศูนย์หลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติม หากพบว่ามีหลักทรัพย์มูลค่าเกิน 100,000 บาท ก็จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

3. ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

4. คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 โดยครั้งนี้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตาม จะมีการทบทวนรายได้ทุก ๆ 1 ปี ซึ่งหากพบว่ารายได้เกินเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิได้รับสวัสดิการทันที

 

 

บัตรคนจนใบเดิมยังใช้ได้ไหม

คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ ณ ขณะนี้ ยังสามารถใช้สิทธิในบัตรดังกล่าวได้ จนกว่าจะมีการคัดกรองคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีการออกประกาศยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมออกมาอีกครั้ง

หมายเหตุ : คงต้องติดตามข่าวกันอีกทีว่ากระทรวงการคลังพร้อมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้เมื่อไร และรอบนี้จะได้รับความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง