ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท ช่วยปิดหนี้นอกระบบ ชำระคืนในเวลาไม่เกิน 5 ปี ตรวจคุณสมบัติที่นี่

สินเชื่อแนะนำ >> กรุงไทย ให้ยืม 50000 บาท ได้ทุกอาชีพ ผ่อน 84 เดือน

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ กู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ชำระคืนในเวลาไม่เกิน 5 ปี

เงื่อนไข
– เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

วงเงินกู้
– ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม
– 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ
– ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

 

สินเชื่อแนะนำ >> ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท ช่วยปิดหนี้นอกระบบ ชำระคืนในเวลาไม่เกิน 5 ปี ตรวจคุณสมบัติที่นี่

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

 

สินเชื่อ เงินกู้ยืม น่าสนใจ

อ่าน >> ยืมเงินออมสิน 100,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ปลอดหลักประกัน เช็กด่วน 

อ่าน >> สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

 

>> อ่าน ข่าวสินเชื่อ เงินกู้เงิน อื่นๆ ที่นี่ <<