สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

 

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลไทยเครดิต สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป เป็นวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ที่ชำระแล้วสามารถเบิกใช้ใหม่ได้ หรือจะรวมหนี้ดอกเบี้ยแพงไว้ที่เดียวก็ได้เช่นกัน คิดดอกเบี้ยต่ำสุด 8.88% ต่อปี นานสูงสุด 8 เดือน

 

  • วงเงินให้กู้ : สูงสุด 2 ล้านบาท
    • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
    • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้
  • อัตราดอกเบี้ย : 8.88-24% ต่อปี
  • อายุผู้กู้ : 20-65 ปี
  • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ : 20,000 บาทขึ้นไป (อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน)
  • วิธีสมัคร : สมัครที่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยทุกสาขา

Comments are closed.