สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

 

สินเชื่อบุคคลจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่สามารถเลือกผ่อนได้ยาวสุดถึง 72 เดือน ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สำหรับพนักงานประจำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่ำสุด 9.99% ต่อปี

 

 

 

  • วงเงินให้กู้ : 20,000 – 2 ล้านบาท
    • รายได้ประจำต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
    • รายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้
  • อัตราดอกเบี้ย : 9.99-19.99% ต่อปี
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ : 12-72 เดือน
  • อายุผู้กู้ : 21-59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี)
  • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ : 15,000 บาทขึ้นไป
  • วิธีสมัคร : สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

Comments are closed.