ธอส. แก้หนี้ครู ลดดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เปิดเผยว่า ธอส.ได้นำมาตรการแก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจร โดยงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค โดยการจัดงานครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

สำหรับ มาตรการแก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ ธอส.จะนำไปเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย

 • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร   มาตรการ 22 [M22] 

สำหรับลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ สถานะ NPL หรือ ลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ สถานะNPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ผ่อนเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2 ปี

 1. เดือนที่ 1-10 ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)
 2. เดือนที่ 11-18 คิดเงินงวด จากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดในการผ่อนชำระ 1,800 บาท)
 3. เดือนที่ 19-21 คิดเงินงวด จากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดในการผ่อนชำระ 3,500 บาท)
 4. เดือนที่ 22-24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.40% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดในการผ่อนชำระ 3,900 บาท) (อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. ปัจจุบันเท่ากับ 6.40% ต่อปี)

 • บ้านมือสอง ธอส. จากทั่วประเทศมากกว่า 1,700 รายการ จำหน่ายพร้อมส่วนลดสุด 50% จากราคาประเมิน พร้อมสิทธิ์ผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด 36 เดือนทุกรายการทรัพย์

โดยสามารถจองซื้อทรัพย์ออนไลน์และวางเงินประกัน 5,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) พิเศษ รับฟรีของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส. สามารถจองสิทธิ์ซื้อและเลือกดูทรัพย์ได้ที่ Application : GHB ALL HOME

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาตรการความช่วยเหลือฯ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ ต้องสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สำหรับหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดง

 • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
 • ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น หลักฐานรายได้ หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานจากต้นสังกัด

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ประกอบด้วย

 • ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูในจ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามและ ร้อยเอ็ด
 • ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ จ.อุดรธานี ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูใน จ.อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย และ หนองบัวลำภู
 • ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออก : วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ จ.สระแก้ว ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูในจ.สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก
 • ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ : วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ จ.พิษณุโลกครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูในจ.พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์
 • ครั้งที่ 5 ภาคใต้ : วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 จัดที่ จ.สุราษฏร์ธานี ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูใน จ.สุราษฏร์ธานีนครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่พังงา ระนอง และ พัทลุง