ไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบ ธ.ไทยเครดิต ให้ยืม 200,000 ช่วยเหลือทุกอาชีพ

 

สินเชื่อ จาก ธ.ไทยเครดิต เปิดโอกาศให้กับผู้ประกอบกิจการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หรือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยให้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 5,000 สูงสุดที่ 200,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนต่อยอดธุรกิจหรือเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

จุดเด่น คือเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัยพ์หรือบุลคลค้ำประกัน ไม่ใช้สลีปเงินเดือน สมัครกู้ได้ง่าย

ตอบโจทย์ความช่วยเหลือให้กับผู้ค้ารายย่อย หรือ พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นและยังปลอดภัยอีกด้วยเพียงผู้กู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ค้ารายย่อย หรือ พ่อค้าแม่ค้า ประกอบอาชีพค้าขาย ที่เป็นบุคคลธรรมดา และมีความต้องการที่จะ กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน ก็สามารถยื่นขอลงทะเบียนได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อ

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุด 200,000
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติสมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น
 • มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

 

 

 

 

เอกสารสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 4. เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
 6. สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

ทั้งนี้รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-6975454 ทุกวันเวลา 08.00-22.00 น.