ไทยเครดิต ให้ยืม 200000 สินเชื่อเพื่อ พ่อค้า แม่ค้า คุยง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต จากธนาคารไทยเครดิต

สวัสดีครับ วันนี้ ทาง เว็บไซต์ มีข่าวสารเกี่ยวกับ สินเชื่อ เงินกู้ยืม ที่น่าสนใจ และ อยากแนะนำ มาฝาก ทุกท่าน เช่นเคย นั่นก็คือ สินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต จากธนาคารไทยเครดิต ซึ่ง กาสรันตีได้เลยว่า ทาง ไทยเครดิตเอง เป็นห่วงเป็นในประชาชน ที่อยากได้ทุนนำไปสร้างอาชีพ และนำไปใช้ในการครองชีพ โดยเฉพาะ พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย

โดย วันนี้ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต จากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจถึงความต้องการ ในการเข้าถึงเงินทุน ของพ่อค้า และแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อยทุกคน สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย ให้ทุกคนสามารถขอสินเชื่อได้แบบง่ายๆ “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” ให้เงินทุนสูงสุดถึง 200,000 บาท และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันในการขอสินเชื่อ ช่วยให้พ่อค้าและแม่ค้า สามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบ อย่างปลอดภัย

ข้อมูลสินเชื่อ

-ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 200,000 บาท
-เป็นสินเชื่อหมุนเวียน Revolving Loan ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนวงเงินและต่ออายุทุกปี
-คิดอัตราดอกเบี้ย เป็นแบบ ลดต้นและลดดอก
-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกัน
-ให้สินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
-ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ อายุต้องไม่เกิน 60 ปี
-กู้เงินเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น
-มีประสบการณ์ประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
-มีสถานประกอบธุรกิจ ที่การชัดเจน ตรวจสอบได้
-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการสมัคร

-สำเนา บัตรประชาชน ผู้กู้
-สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอสินเชื่อ
-สำเนา บัตรประชาชน คู่สมรส
-สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)
-เอกสารแสดงสถานภาพ การสมรส (ถ้ามี)
-สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
-สำเนา หนังสือสัญญาเช่า (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจ สามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขา ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 697 5454 เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.