สินเชื่อเงินด่วน 20,000 เพื่อธุรกิจ สมัครง่าย ได้เงินเร็ว ไม่ต้องมีหลักประกัน

รายละเอียดสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี
วงเงินสินเชื่อ : 20,000 ถึง 1,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : คงที่ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

 

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
-อายุ 21 – 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)
-ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียม

-บัตรประจำตัวประชาชน
-โทรศัพท์มือถือ
-แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป
-บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย (เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้)

เอกสารแสดงรายได้

-กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
-กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม
-เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

 

หมายเหตุ : ทางระบบอาจเรียกหาเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุในรายละเอียดนี้