คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนวันไหน ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ ได้เงินกี่บาท

คนละครึ่งเฟส 5

 

คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนวันไหน , คนละครึ่งเฟส 5 ใช้ได้เมื่อไหร่ , คนละครึ่งเฟส 5 ได้เท่าไหร่ ที่นี่มีคำตอบ ล่าสุด ครม.อนุมัติ โครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เสนอ โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยครั้งนี้มีระยะเวลาใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 ในวงเงิน 800 บาท ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน

คนละครึ่งเฟส 5 ได้เท่าไหร่

คนละครึ่งเฟส 5 วงเงิน 800 บาท ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน

 

คนละครึ่งเฟส 5 ใช้ได้เมื่อไหร่

ระยะเวลาการดำเนินการ 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565) โดยให้สิทธิประชาชนผู้ได้รับสิทธิ ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2565

คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนวันไหน

รอกำหนดวันที่ชัดเจนในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 อีกครั้ง

สิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 3. มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ที่ไหน

ช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​.com
 2. กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​.com

 

วิธีลงทะเบียนคนละครี่งเฟส 5

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้วกดลงทะเบียนรับสิทธิ สำหรับประชาชน หากลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง กดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง
 2. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ
 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เบอร์โทรให้ถูกต้องครบถ้วน
 4. รอรับ OTP ทาง SMS แล้วกรอก OTP  กดยืนยัน
 5. ระบบแจ้งได้รับข้อมูลของท่านแล้ว รอตรวจสอบคุณสมบัติ และจะแจ้งผลทาง SMS ภายใน 3 วัน

 

ข้อมูล www.คนละครึ่ง.com