ธนาคารออมสิน รับสมัครงาน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างโครงการ สังกัดส่วนบริหารช่องทางลูกค้า Call Center ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2567

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันแจ้งความประสงค์)
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

ลักษณะงาน

รับแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพทางการเงิน ผ่านช่องทาง GSB Contact Center 1115 กด 6 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆ

1. ระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2567 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2. ปฏิบัติงาน ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครทางเว็บไซต์ :  https://jobs.gsb.or.th/