ออมสิน ชวนลูกหนี้ผ่อนไม่ไหวทุกสถานะ รีบเข้าใช้สิทธิแก้ไขหนี้

 

ออมสินแจ้งลูกหนี้ผ่อนไม่ไหวทุกสถานะ ทั้งรายย่อยและ SMEs รีบเร่งติดต่อธนาคารก่อนเสียประวัติเครดิตได้ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชี หรือสาขาที่สะดวกทั่วประเทศ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสินได้จัดทำมาตรการแก้หนี้และดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มเริ่มค้างชำระ กลุ่มลูกหนี้ NPLs และลูกหนี้ในกระบวนการฟ้องร้อง แต่ด้วยขณะนี้ยังมีลูกหนี้จำนวนหนึ่งยังประสบปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอ ทำให้ส่งผลต่อการผ่อนชำระหนี้รายเดือน

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระลูกหนี้ และช่วยไม่ให้ลูกหนี้เสียเครดิตทางการเงินในระยะยาว ธนาคารออมสินได้เตรียมแผนการชำระหนี้หลายแนวทางให้แก่ลูกหนี้แต่ละรายตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เป็นรายบุคคล อาทิ พักชำระเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนหรือจ่ายบางส่วน หรือเป็นไปตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติให้

จึงขอชวนลูกหนี้ทุกประเภทสินเชื่อทุกสถานะที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือธุรกิจ SMEs ทั้งลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และสถานะยังไม่เป็น NPLs หรือลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPLs ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 สามารถติดต่อขอคำปรึกษาและร่วมหาแนวทางแก้ไขหนี้ร่วมกันได้ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชี หรือสาขาที่สะดวกทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สำหรับมาตรการ 4 ไม่ เพื่อชะลอดำเนินการทางคดี ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย ซึ่งขยายระยะเวลาจากเดิมปี 2566 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2567 นี้ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้กับธนาคารข้างต้นได้