“ออมสิน” ขานรับแก้หนี้ทั้งระบบ ปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

“ออมสิน” ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

 

อัตราดอกเบี้ยปีแรกต่ำเพียงร้อยละ 2.99 ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นนาน 2 ปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมสินเชื่อต่าง ๆ อยากให้ชวนสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานภาครัฐ ยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก

 

15 ก.พ.2567)นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายวาระแห่งชาติ เพื่อแก้ไขหนี้สินให้กับประชาชนทั้งระบบ ธนาคารออมสินจึงร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐแก้ไขหนี้

ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ เพื่อมีเงินทุนปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิก เช่น ข้าราชการครู ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ นำไปไถ่ถอน หรือรีไฟแนนซ์หนี้ดอกเบี้ยสูงมาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของสมาชิกที่เดียว

 

 

 

เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแพง ให้กับกลุ่มลูกหนี้รายย่อยที่มีรายได้ประจำของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว เช่น หนี้บัตรเครดิต ดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี หรือหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นหรือนอนแบงก์ที่คิดดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 25 ต่อปี

นายวิทัย กล่าวอีกว่า สำหรับสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ มีวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาว โดยปล่อยกู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อเป็นเงินทุนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่มีกับสถาบันการเงิน รวมถึงหนี้นอกระบบหรืออื่น ๆ