สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Business Development Executive
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
พนักงานขับรถยก
ช่างเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
วิศวกรเพิ่มผลผลิต
เจ้าหน้าที่บุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานพัสดุ
พนักงานจัดซื้อ
พนักงานขับรถยก
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานควบคุมเครื่อง
IT Security
Reception Officer (สัญญจ้าง)
Service Staff (สัญญาจ้าง)
HR Officer (Operation)
Modern Trade Services Manager
Purchasing Manager
เจ้าหน้าที่บุคคล 1
ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ (การตลาด)
เจ้าหน้าที่สื่อสารภายในองค์กร (หน่วยงานวิศวกรรม)
วิศวกรเพิ่มผลผลิต
วิศวกรสายการบรรจุ
วิศวกรโยธา
วิศวกรอุตสาหการ
เจ้าหน้าที่ขาย ช่องทาง Special Channel
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม
วิศวกรเพิ่มผลผลิต
Assistant to General Manager
It Support 1
Call Service Officer (สัญญา 11 เดือน)
ผู้จัดการเขตขายผลิตภัณฑ์ไวน์-วิสกี้
Software Developer (SAP ABAPer)
Traditional Trade Service Officer
หัวหน้าหน่วยผลิตเบียร์ (Yeast House)
Trade Marketing Supervisor (TT)
เจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไวน์-วิสกี้)
วิศกรการบรรจุ
Modern Trade Services Supervisor
พนักงานขายเงินสด สาขาเพชรบูรณ์ (Cash Van Sales)
พนักงานขายเงินสดสาขา พิษณุโลก (Cash Van Sales)
เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย
Modern Trade Service Officer

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php