กรมชลประทาน รับสมัครงาน ปี 2567 หลายอัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 80 อัตรา ด่วน

21 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวระบุว่า กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 80 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-16,500 บาท ได้แก่

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ดังนี้

 • สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

ทั้งนี้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ดังนี้

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วิธีการสมัครงาน ทางเว็บไซต์

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดตามประกาศรับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน https://rid.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 2567

หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ”

หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ”

และหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน” สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ