บ.แคชแวน แมนเนจเม้นต์ จำกัด (ThaiBev) รับสมัครเพื่อร่วมงาน ทั่วประเทศ หลายอัตรา

 

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นต์ จำกัด ( บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ)

“บริษัทแคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เราเป็นบริษัทจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าที่มีร้านค้าปลีกในความดูแลรับผิดชอบมากที่สุดในประเทศ” ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานจำนวนมาก​

รับสมัครเพื่อร่วมงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทั่วประเทศไทย (หลายอัตรา)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ขาย (หน่วยรถเงินสด)

  • อายุ 22-37 ปี
  • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ขึ้นไป

2. พนักงานขับรถ (4 ล้อ , 6 ล้อ)

  • อายุ 22-45 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

3.พนักงานช่วยขาย

  • อายุ 22-37 ปี
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

4.เจ้าหน้าที่การเงิน , สโตร์

  • อายุ 22-37 ปี
  • วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี  ขึ้นไป

 

รายละเอียด ประกาศ รับสมัครงาน

 

 

สวัสดิการ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. โบนัสประจำปี
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. ยูนิฟอร์มพนักงาน

กรอกใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท์  063-271-7442

อีเมล์ : thanaphat.v@thaibev.com