แนะนำ ‘ออมเพลิน’ บนแอปฯ เป๋าตัง รับเงินสมทบทันที ออมตรงเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ออมเพลิน

เปิดตัว ‘ออมเพลิน’ บนแอปฯเป๋าตังออมตรงเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รับเงินสมทบทันที

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และธนาคารกรุงไทย เปิดตัวบริการ ‘ออมเพลิน’ บนแอปฯ เป๋าตัง หนุนสะสมเงินออมระยะยาว สร้างหลักประกันมั่นคงให้แรงงานนอกระบบ อาทิ คนทำอาชีพค้าขาย ลูกจ้าง ฟรีแลนซ์ ขับรถรับจ้าง และผู้สูงอายุ

โดยกำหนดเงินออมขั้นต่ำเพียง 5 บาท และเมื่อสะสมครบ 50 บาท จะสามารถนำส่งเงินเข้า กอช. ได้ทันที

สำหรับผู้ที่ออมเงินผ่านบริการออมเพลินตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567 จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยได้รับเงินสมทบสูงสุด 100 บาทต่อเดือน พร้อมรับสิทธิลุ้นรับเงินรางวัล 500 บาท โดยในแต่ละเดือนมีจำนวน 500 รางวัล และพร้อมสิทธิลุ้นรับเงินสมทบเพิ่มเติมสูงสุดถึง 100,000 บาท

สำหรับรูปแบบจะเป็นการออมเงินได้อย่างอัตโนมัติ (automatic saving) ในทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายชำระเงินซื้อสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ก่อให้เกิดการออมระยะยาว ผ่าน กอช. ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างหลักประกันที่มั่นคงหลังเกษียณอายุ และช่วยลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน

 

 

 

เฟสแรกของโครงการนี้ เงินออมจะถูกสะสมไว้ใน กอช. และผู้ออมจะได้รับเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด

รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2563 และการสำรวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า

สัดส่วนของครัวเรือนไทยมีการออมประมาณร้อยละ 74.1 โดย 66.4% เป็นการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ แต่มีเพียง 18.2% เท่านั้น ที่ทำได้จริงตามแผน

โดยเหตุผลหลักของการที่ไม่สามารถเก็บเงินออมได้ คือ มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย

‘ผยง ศรีวณิช’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า โครงการฯ นี้ มุ่งหวังให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเป็นการเก็บออมในจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยต่อครั้งที่มีการชำระซื้อสินค้า

ตอนนี้สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนคนไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะสูงถึง 28% ในอีกไม่กี่ปี การออมเงินระยะยาวเพื่อให้เพียงพอใช้หลังเกษียณ โดยเฉพาะส่งเสริมการออมให้กลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีจำนวนมากกว่า 20 ล้านคน ถือเป็นการช่วยให้เกิดความมั่นคงในชีวิตในยามสูงวัย

บริการออมเพลิน จึงถูกพัฒนาขึ้นให้แรงงานนอกระบบ ด้วยแนวคิด ‘Automatic Saving for Retirement’ จึงเป็นการปรับพฤติกรรมให้สามารถออมเงินตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในขณะที่มีการใช้จ่ายชำระเงินซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ไม่ต้องรอให้มีเงินเหลือถึงค่อยเก็บออม