สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money ให้ยืม 30000 ได้ทุกอาชีพ

วันนี้  ธนาคารกรุงไทย ปล่อนสินเชื่อ ชืท่อว่า กรุงไทย Smart Money ให้ยืม 30000 ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารอันดับหนึ่งของไทย ธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อสินเชื่อว่า กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อเงินสด ที่ให้วงเงินสูงถึง 1 ล้านบาท และยังดอกเบี้ยถูกใจอีกด้วย ที่ชอบที่สุดคือ กู้ง่ายๆ แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วย เอกสารก็ไม่ยุ่งยาก สามารถกู้ได้หลากหลายอาชีพ สำหรับใครที่สนใจ เราไปดูจุดเด่นและรายละเอียดกันเลย

-วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย
-ผู้ที่ไม่มีบัญชีการเงินเดือน กับทางกรุงไทย ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้
-ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือบุคคนค้ำประกัน ในการขอกู้
-หากได้รับอนุมัติ รับเงินก้อนเข้าในบัญชีทันที

1. ผู้มีรายได้ประจำ สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
2. ผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้น และลดดอก

-สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชนผู้ขอกู้
-สำเนา ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
-บัตรประจำตัวพนักงาน (กรณีที่มี)
-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับหลักฐาน ที่แสดงรายได้ ที่เชื่อถือ

-บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป
-เจ้าของร้านค้า รายย่อยทั่วไป ให้ใช้ Statement ธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่มี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (กรณีที่มี)
-เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

1. เป็นบุคคลทั่วไป มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท และมีอายุงาน 1 ปี
2. เจ้าของร้านค้ารายย่อย มีรายได้สุทธิ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านแล้ว 2 ปี
3. ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว

ผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-111- -1111 หรือขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา