KTC CASH สินเชื่ออเนกประสงค์ อนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้

อนุมัติเร็ว ผ่อนเป็นงวด สบายๆ วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้  อิสระ เลือกวันครบกำหนดชำระได้ด้วยตัวเอง

สมัครง่ายๆ

 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน รับเงินเข้าบัญชีหลังอนุมัติ
 • ภายใน 1 วันทำการพร้อมแบ่งชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน

ผ่อนเป็นงวดๆ สบายๆ

 • ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ผ่อนได้นานถึง 60 เดือน
 • คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

เอกสาร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

อนุมัติเร็ว วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ >> สมัครเลย