ธ.ออมสิน รับสมัครพนักงาน จำนวนมาก รับวุฒิ ป.6 ขึ้นไป สมัครผ่านเว็บไซต์

 

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน 16 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา วุฒิป.6, ม.3, ม.6, ปวช. และปริญญาตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนมาก

ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้

ตำแหน่ง : พนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแบงก์กิ้ง
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2566 – 23 เมษายน 2566
อายุ 20-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : ลูกจ้างปฏิบัติการ (อาชีวอนามัย)
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : เภสัชกร 4-7 สังกัดฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : ลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.

ตำแหน่ง : ลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาจ่าย
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 12-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา

ตำแหน่ง : ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18)
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.

ตำแหน่ง : ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.

ตำแหน่ง : ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.

ตำแหน่ง : ลูกจ้างช่างเทคนิค
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.

ตำแหน่ง : ลูกจ้างช่างยนต์
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.

ตำแหน่ง : ลูกจ้างช่างภาพ
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.

ตำแหน่ง : ลูกจ้างขับรถยนต์
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 25-45 ปี
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา

ตำแหน่ง : ลูกจ้างขับเรือยนต์
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566
อายุ 25-45 ปี
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน 16 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา วุฒิป.6, ม.3, ม.6, ปวช. และปริญญาตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

[  เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร  https://jobs.gsb.or.th  ]

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน