บริษัทใหญ่ อยากรับคนที่เรียน 10 คณะนี้ เข้าทำงานมากที่สุด

10 คณะนี้ เรียนจบแล้ว บริษัทใหญ่ อยากรับเข้าทำงานมากที่สุด

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่ามีคณะอะไรบ้างที่บริษัทต้องการตัวไปทำงานมากที่สุด หลายๆ คนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคงเริ่มคิดๆกันแล้วว่า จะเข้าคณะ สาขาอะไรที่ ที่ตนเองน่าจะชอบด้วยและสามารถต่อยอดวิชาที่เรียนมาได้ในอนาคตอีก วันนี้ แอดมิน จะรวบรวมสาขาที่บริษัทต้องการมากที่สุด 10 สาขาด้วยกัน จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

 

 

เรามาเริ่มจาก….

อันดับ 10. เศรษฐศาสตร์ (economics)

NACE พบได้ว่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ถูกต้องการมากเป็นอันดับที่ 10 โดยคิดเป็น 38.9% ของทั้งหมดที่ได้ทำการสำรวจเป็นสาขาที่เป็นความต้องการมากจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาด้านการผลิต การกระจาย การบริโภคสินค้าและบริการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ที่จำเป็นต่อธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก

**เป็นสาขาเน้นวิเคราะห์ เพื่อจัดการทรัพยากรให้มีคุณค่ามากที่สุด

 

9. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

หนึ่งสาขาใฝ่ฝันของเหล่าชายหลายๆท่านสำหรับสายงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อเรียนจบออกมาแล้ว สามารถทำงานได้หลากหลายสายงานด้วยกัน เช่น วิศวกรควบคุมการออกอากาศ, วิศวกรควบคุมอุปกรณ์ ฯลฯ โดยสายงานหลักของสาขานี้จะเน้นอยู่ที่ สายงานด้านยานยนต์, อวกาศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือสื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น

**เป็นสาขาที่หลายคนอยากเข้า เพราะทำงานได้หลากหลาย

 

 

8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics/ Supply Chain)

โลจิสติกส์ เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ปัจจุบันเป็นที่ต้องการต่อหลากหลายธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีกว่าคู่แข่งขันอีกด้วย

**การขนส่งจำเป็นอย่างมาก ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี

 

7. สารสนเทศศาสตร์ (Information science & system)

วิทยาการสารสนเทศ เป็นการอีกหนึ่งการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ ตั้งแต่การรับรู้ การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเก็บ การค้นคืน และการสื่อสารสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความจำเป็นต้องศึกษาวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับประมวลผลสารสนเทศที่สำคัญต่อองค์กร

**ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ดี ใช้คอมให้เป็น

 

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information & Systems)

ปัจจุบันขอบเขตการทำงานของระบบสารสนเทศได้มีการขยายตัว จากการรวบรวมข้อมูลที่มาจากภายในองค์การไปสู่การเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งจากภายในท้องถิ่น ประเทศ และระดับนานาชาติ ปัจจุบันธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสร้าง MIS ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจและขีดความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารในยุคปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

**ทำงานด้านธุรกิจ สำคัญมากในปัจจุบัน

 

5. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

สาขายอดฮิตตลอดกาลคงจะหนีไม่พ้นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ใครก็ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็น วิศวกรรมมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุดอีกสาขาหนึ่ง เมื่อเรียนจบไปแล้วสามารถเลือกทำงานในสายวิศวกรรมได้หลากหลายด้าน ทั้งการผลิต, พลังงานและระบบสาธารณูปโภคหรือจะทำงานในสายอุตสาหกรรมรถยนต์, น้ำมัน, อุตสาหกรรมรีไซเคิล, เทคโนโลยี, เทคโนโลยีทางดนตรี, วิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น

**สาขาฮิตตลอดกาล จำเป็นอย่างมาก

 

4. วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

วิทย์คอมเป็นอีกหนึ่งสาขาที่นายจ้างต้องการมากที่สุดอันดับที่ 4 ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็น 50.7% ผู้ที่จบปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จะมีความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับอาชีพมากมาย เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์, โปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์ และคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์ 

**หลายคนอยากเข้ามาก บริษัทต้องการตัวมาก

 

3. บริหารธุรกิจ (Business Administration/ Management)

เรื่องของการเงินและการบริหารธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่นายจ้างต้องการจ้างงานมากและจำเป็นในการประกอบธุรกิจนั้นเรื่องของการบริหารงานจัดว่าสำคัญมาก สาขาบริหารธุรกิจจึงมีความสำคัญกับธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งทักษะเรื่องการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และยังเป็นสาขาที่นิยมเรียนมากในระดับปริญญาโทอีกด้วย

**ธุรกิจปัจจุบันกำลังเติบโต ทักษะในการวางแผนต้องดีเยี่ยม

 

 

2 . บัญชี (Accounting)

ถึงจะหล่นลงมาจากอันดับหนึ่ง แต่บัญชียังคงติดอันดับต้นๆมาตลอด เพราะเรียกได้ว่าสาขานี้การันตีว่ามีงานทำอย่างแน่นอนเพราะว่าการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจ การจัดการ การประกอบกิจการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใช้บุคลากรทางด้านบัญชีทั้งสิ้น โดยผลจากการสำรวจของ NACE บริษัทและนายจ้างต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 59.7% ของทั้งหมด

**สาขาอันดับต้นๆตลอดกาล ที่บริษัทต้องการ บุคคลที่บริษัทต้องการ

 

และ ที่สุดของที่สุด คือ

1. การเงิน (Finance)

เงินเป็นส่วนหัวใจหลักในการบริหาร เรียนจบมาแล้วก็สามารถไปทำงานได้หลายด้าน ทั้งโบรกเกอร์, งานธนาคาร หรือบริษัททั่วไป นายจ้างและบริษัทต่างๆ ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยบริหารองค์กร จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่สาขาวิชาการเงิน จะเป็นสาขาฮอตติดอยู่ในอันดับที่ 1 จากผลสำรวจที่คิดเป็น 60.4% ของทั้งหมด

**เป็นสาขาที่น่าสนใจมาก เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใคร